- - - - - -

Γεωργικά Φάρμακα

Γεωργικά Φάρμακα
Η ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι σύμμαχος για κάθε καλλιέργεια. Μέσα από την πλούσια γκάμα φαρμάκων της εταιρίας μας θα έχετε ολοκληρωμένη φυτοπροστασία για κάθε τύπο καλλιέργειας.
Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα
Μυκητοκτόνα
Ζιζανιοκτόνα
Απολυματικά Εδάφους-Νηματοδοκτόνα
Φυτορυθμιστικές / Προσκολλητικές Ουσίες
Φερομόνες / Παγίδες
Εδαφοβελτιωτικά
Υγειονομικής Σημασίας