- - - - - -
Η εταιρία μας διαθέτει πλήρη σειρά προϊόντων (πάνω από 80 τύποι) θρέψης (αζωτούχα, NP, NPK κ.α.), κατάλληλα για όλους τους τύπους εδαφών και όλες τις καλλιέργειες.

ΒΑΣΙΚΑ Λιπάσματα

Προϊόντα NP της Ελλαγρολίπ

Nutriphos classic

Το 16-20-0(+13S) Classic 40Kg είναι ένα κοκκώδες λίπασμα, ιδανικό για την βασική λίπανση των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών, των βιομηχανικών φυτών, αλλά και πολυετών δενδροκομικών καλλιεργειών σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Φώσφορο.

Τα NP διεγείρουν την δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Πλεονεκτήματα των NP:

 • Περιέχει όλη την ποσότητα αζώτου σε αμμωνιακή μορφή.
 • Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
 • Πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των ιχνοστοιχείων.
 • Ομοιόμορφη διάχυση των θρεπτικών στοιχείων, λόγω της υψηλής διαλυτότητας κόκκων.
 • Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς και σφαιρικούς κόκκους που διευκολύνει την ροή και δεν δημιουργεί σκόνη.
 • Μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.

Nutriphos20-10-0


To 20-10-0(+8S) Nutrifos 40Kg είναι ένα κοκκώδες λίπασμα με 20% μονάδες αζώτου και 10% μονάδες φώσφορου, ιδανικό για την βασική λίπανση των σιτηρών.

Τα NP διεγείρουν την δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Πλεονεκτήματα των NP:

  • Περιέχει όλη την ποσότητα αζώτου σε αμμωνιακή μορφή.
  • Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
  • Πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των ιχνοστοιχείων.
  • Ομοιόμορφη διάχυση των θρεπτικών στοιχείων, λόγω της υψηλής διαλυτότητας κόκκων.
  • Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς και σφαιρικούς κόκκους που διευκολύνει την ροή και δεν δημιουργεί σκόνη.
  • Μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.

Προϊόντα NP της Eurochem

EntecBase20-20
Το 20-20-0 (+2S) EntecBase 40Kg είναι ένα πλήρες λίπασμα με μακράς διαρκείας σταθεροποιημένο άζωτο, υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο και θείο, κατάλληλο για την βασική λίπανση των σιτηρών.

Ιδανικό για όλους τους τύπους των εδαφών και ειδικότερα για περιοχές με χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο ή σε εδάφη όπου παρατηρείται το φαινόμενο της "συγκράτησης του φωσφόρου".

Πλεονεκτήματα του ENTEC BASE:

 • Εξοικονόμηση και μείωση του κόστους εργασίας μέσω του μειωμένου αριθμού εφαρμογών.
 • Καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου λόγω ελάττωσης της απορροής του προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους.
 • Εφαρμογή κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Βελτίωση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και υψηλή ποιότητα διασποράς.
 • Εγγύηση ποιότητας από τη EUROCHEM
EntecDuplo25-15To 25-15-0 (+1S) EntecDuplo 40Kg είναι ένας ισορροπημένος τύπος λιπάσματος με μακράς διαρκείας σταθεροποιημένο άζωτο, φώσφορο και θείο.
Κατάλληλο για την βασική λίπανση των σιτηρών, ιδανικό για όλα τα είδη των Ελληνικών Εδαφών.

Πλεονεκτήματα του ENTEC Duplo:

  • Εξοικονόμηση και μείωση του κόστους εργασίας μέσω του μειωμένου αριθμού εφαρμογών.
  • Καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου λόγω ελάττωσης της απορροής του προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους.
  • Εφαρμογή κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
  • Βελτίωση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και υψηλή ποιότητα διασποράς.
  • Εγγύηση ποιότητας από τη EUROCHEM

Λιπάσματα NPK

Είναι λιπάσματα που περιέχουν τρία κύρια θρεπτικά στοιχεία, το Άζωτο, τον Φώσφορο και το Κάλιο.
Όλα τα λιπάσματα της Ελλαγρολίπ έχουν όξινη αντίδραση και περιέχουν θείο σε μεγάλη ποσότητα, το οποίο είναι επίσης κύριο θρεπτικό στοιχείο –μακροστοιχείο.

Τα NPK προσφέρουν την δυνατότητα προσαρμογής της λίπανσης στις εκάστοτε εδαφικές και καλλιεργητικές απαιτήσεις και επιτυγχάνουν την απόλυτη θρεπτική επάρκεια και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

ΣΥΝΘΕΤΑ Λιπάσματα

Είναι λιπάσματα τα οποία περιέχουν δύο κύρια θρεπτικά στοιχεία, το Άζωτο και τον Φώσφορο. Όλα τα λιπάσματα της Ελλαγρολίπ έχουν όξινη αντίδραση και περιέχουν θείο σε μεγάλη ποσότητα, το οποίο είναι επίσης κύριο θρεπτικό στοιχείο - μακροστοιχείο.

Τα NP διεγείρουν την δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΘΡΕΠΤΙΚΑ Λιπάσματα

Πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα, ικανά να παρέχουν στοχευόμενη θρέψη και να καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, επηρεάζοντας καθοριστικά την αποδοτικότητα της λίπανσης και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Λιπάσματα ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόκειται για λιπάσματα προηγμένης τεχνολογίας με κύριο χαρακτηριστικό το σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο.
Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

Προιόντα:

To 20-10-0(+8S) Nutractive 40kg είναι ένα κοκκώδες λίπασμα με 20% μονάδες αζώτου και 10% μονάδες φώσφορου και είναι εμπλουτισμένο με θείο.

Τα NutrActive® – ΝΡ είναι καινοτόμα Αζωτοφωσφορούχα λιπάσματα που απευθύνονται στην βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σειράς είναι:
 • Ενσωμάτωση του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) στον κόκκο, κατά τη διάρκεια παραγωγής του λιπάσματος για εγγυημένη σταθεροποίηση του αμμωνιακού Αζώτου.
 • Συνεχής και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες.
 • Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου. Ελεγχόμενη παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της.
 • Προστασία του Αζώτου στο έδαφος και ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης.
 • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη νερού και θρεπτικών στοιχείων.
 • Αυξημένη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων και εξοικονόμηση ενέργειας από τα φυτά.
 • Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
 • Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους εφαρμογής της λίπανσης λόγω μειωμένων εφαρμογών.
 • Περιβαλλοντικές και υγειονομικές ωφέλειες από την μείωση των νιτρικών στον υδροφόρο ορίζοντα και στα παραγόμενα προϊόντα.


To 24-12-0(+10S) NutractiveSmart 40Kg είναι ένα κοκκώδες λίπασμα, με 24% μονάδες αζώτου και 12% μονάδες φωσφόρου και είναι εμπλουτισμένο με θείο.

Τα NutrActive® – ΝΡ είναι καινοτόμα Αζωτοφωσφορούχα λιπάσματα που απευθύνονται στην βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σειράς είναι:
 • Ενσωμάτωση του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) στον κόκκο, κατά τη διάρκεια παραγωγής του λιπάσματος για εγγυημένη σταθεροποίηση του αμμωνιακού Αζώτου.
 • Συνεχής και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες.
 • Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.
 • Ελεγχόμενη παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της.
 • Προστασία του Αζώτου στο έδαφος και ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης.
 • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη νερού και θρεπτικών στοιχείων.
 • Αυξημένη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων και εξοικονόμηση ενέργειας από τα φυτά.
 • Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
 • Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους εφαρμογής της λίπανσης λόγω μειωμένων εφαρμογών.
 • Περιβαλλοντικές και υγειονομικές ωφέλειες από την μείωση των νιτρικών στον υδροφόρο ορίζοντα και στα παραγόμενα προϊόντα.


To 20-20-0(+9S) NutrΑctiveExpert 40Kg είναι ένα κοκκώδες λίπασμα, με 20% μονάδες αζώτου και 20% μονάδες φώσφορου και είναι εμπλουτισμένο με θείο.

Τα NutrActive® – ΝΡ είναι καινοτόμα Αζωτοφωσφορούχα λιπάσματα που απευθύνονται στην βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σειράς είναι:
  • Ενσωμάτωση του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) στον κόκκο, κατά τη διάρκεια παραγωγής του λιπάσματος για εγγυημένη σταθεροποίηση του αμμωνιακού Αζώτου.
  • Συνεχής και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες.
  • Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.
  • Ελεγχόμενη παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της.
  • Προστασία του Αζώτου στο έδαφος και ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης.
  • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη νερού και θρεπτικών στοιχείων.
  • Αυξημένη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων και εξοικονόμηση ενέργειας από τα φυτά.
  • Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
  • Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους εφαρμογής της λίπανσης λόγω μειωμένων εφαρμογών.
  • Περιβαλλοντικές και υγειονομικές ωφέλειες από την μείωση των νιτρικών στον υδροφόρο ορίζοντα και στα παραγόμενα προϊόντα.